Jdi na obsah Jdi na menu
 


Panna

30. 9. 2008

Typ Panny podlieha dominujúcemu vplyvu planéty Merkúr. To spôsobuje, že má veľmi blízko k prírode. 
Je to človek zrastený s pôdou. Túži po jednoduchom, skromnom, poetickom a tichom šťastí v ústraní. Tak, ako sa mení príroda, mení sa aj jeho nálada. Ľudia, s ktorými sa stýka, ho preto môžu považovať za náladového a popudlivého. Často prichádza o náklonnosť a stráca blízkych priateľov kritikou, ktorá sa ich môže citlivo dotknúť. Mnohé spory a rozpory vznikajú neraz z jeho viny, pretože sa rád mieša do záležitostí iných. Prísne posudzovanie ľudí, prehnaný sklon ku kritike a egoizmus mu môže veľmi uškodiť, pretože nikdy nehľadá chyby u seba, vždy len u druhých. On sám sa však cíti dotknutý a dobre myslené rady priateľov považuje za útok na svoju osobu. Spolunažívanie s inými ľuďmi je pre tento typ človeka dosť zložité. 
V zamestnaní sa sústreďuje predovšetkým na pozemské veci, čím ľahko stráca prehľad a zmysel pre rozdiely medzi vecami a ľuďmi. Ľahko sa rozptyľuje detailmi. Má síce pevnú vôľu, ale ľahko sa dá prehovoriť. Proti týmto vlastnostiam stoja vysoké kvality. Dokazuje to dobročinný, úslužný a dôveryhodný charakter, ktorý nie každý hneď odhalí. Svoje tajomstvá si prísne stráži. Pre ľudí, ktorí sú mu blízki, robí v prípade potreby viac, ako môže zdôvodniť sám pred sebou. 
Rozmýšľa aktívne, je bystrý a chápavý. Jeho vášne sú striedme a umiernené. Neprepadne ľahko zlosti, ale ak sa to stane, je veľmi ťažké upokojiť ho. Aj keď je väčšinou veľmi málovravný a utiahnutý, keď si niekoho obľúbi, vie byť veľmi úprimný a zhovorčivý a jeho slovám možno plne dôverovať. Sympatie a antipatie hrajú v jeho živote dôležitú úlohu. 
Vďaka svojim schopnostiam to v živote môže dotiahnuť ďaleko. Boj o získanie zodpovedajúceho postavenia je častý a prudký. 
Vládca znamenia Merkúr tlmí city. Typický muž-Panna sa nepustí do hazardných hier alebo špekulácií. Plánuje, ráta, kalkuluje, vedie si záznamy o najrôznejších veciach. 
Tento typ je vždy ochotný vzdelávať sa, rozširovať svoje vedomosti, aby bol o všetkom informovaný a vedel diskutovať aj o najnovších výdobytkoch vedy vecne a rozumne. Má preto rozsiahle vedomosti a rád a veľmi schopne ich odovzdáva druhým, či už slovne, alebo v písomnej forme; na oboje má skvelú vyjadrovaciu schopnosť a nadanie. Vie obratne a duchaplne argumentovať a keď sa zasadzuje pre alebo proti niečomu, počína si veľmi presvedčivo. Pri práci sa opiera o svoj vrodený intelekt a všetky city vedome "vypína". Snaží sa získať nezvratné dôkazy logickou argumentáciou, kombinačnou schopnosťou a jasnou definíciou pojmov, dôslednou metodikou a neomylným pohľadom na dokázateľné fakty. 
Ľudia-Panny sa vyznačujú výbornou pamäťou, čo im umožňuje hocikedy zhromaždiť zdrvujúce množstvo argumentov na základe svojich obsiahlych vedomostí. Takýto človek je rodeným vedátorom, pracuje čisto racionálne, neprihliada na city ani nepodlieha svetonázorovým, etickým či morálnym stanoviskám. 
Vyhovuje mu povolanie lekára, farmaceuta, odborného technika, humanitného vedca, právnika, obchodníka, predavača, schopného robiť reklamu svojmu tovaru. Muži-Panny sú schopní technici, remeselníci, jemní mechanici, hodinári, záhradníci, chovatelia, poľnohospodári. Ženy-Panny sa hodia za modistky, módne návrhárky, krajčírky, sestry alebo ošetrovateľky. 
Väčšina predstaviteľov oboch pohlaví pracuje v obchode a vyhľadávané sú tiež miesta pri počítačoch a elektronickom spracovaní dát. 
Muž-Panna nebude pre svoj neúplný citový život a triezvosť nikdy úspešným milovníkom, tým menej, že nikdy nekoná intuitívne a všetko, teda aj lásku sa snaží zaškatuľkovať do svojej schémy usporiadania sveta. Erotické experimenty, odovzdanie sa prežívanej chvíli sú pojmy, ktoré sú mu celkom cudzie. Väčšinou hrá v jeho vzťahu k partnerke väčšiu úlohu záujem ako vášeň. V mladosti často vedie veľmi striedmy spôsob života a po celý život si uchováva skeptický postoj k erotike. Pikantným vtipom a rozhovorom nerozumie a pre veľkorysosť v erotickej oblasti nemá pochopenie. 
Je veľmi poriadkumilovný, praktický, šikovný a bystrý. Má svoje vlastné organizačné metódy a vlohy riešiť a objasňovať zložité problémy. 
Nenávidí rozlet fantázie. Je to dobrý úradník, prípadne vie vylepšovať už existujúce, nie je však tvorivý typ. Jeho schopnosti ho vynesú na vysokú priečku rebríčka v povolaní, no úspech sa nedostaví ľahko. Muž-Panna je zaťažený pocitom zodpovednosti a trpí mučeníckym komplexom. 
Mohol by pokojne zostať starým mládencom a znášal by to bez veľkých sklamaní. Nie bez príčiny je toľko starých mládencov v tomto znamení. V podstate je muž-Panna realista, plánovitý človek, ktorý si cení metodickosť. Pri vrodenom sklone k presnosti lipne niekedy až prehnane na číslach a detailoch a pritom stráca zmysel pre celok.
Žena-Panna šíri okolo seba atmosféru čistoty a nevinnosti, z ktorej sa napokon vykľuje bezcitné pokrytectvo, keďže hlása veľmi prísnu morálku. Teší sa úspechom u druhého pohlavia a tiež s mužmi veselo koketuje; ak sa však nápadník pokúša vyvodiť z jej správania dôsledky, chladne ho odmietne. Sexuálna frigidita hrá v jej živote významnú úlohu a štatistiky dokazujú, že percento frigidných žien v znamení Panny je veľmi vysoké. Na obranu týchto žien však treba povedať, že je to niekedy vina mužov, ktorí nemajú dosť skúseností na to, aby prebudili svoju chladnú partnerku zo spánku Šípkovej Ruženky. Čiastočne jej však aj vlastné zdôrazňovanie svojej osoby bráni úplne sa oddať partnerovi. Žena-Panna je priateľská, priam staromódne ženská, má šikovné ruky a vynachádzavý um. V podstate sú ženy-Panny veľmi hanblivé, ale poznajú všetky ženské úskoky a zbrane. Sklamania im hneď odvahu nevezmú. Podieľajú sa na starostiach svojho partnera, sú puntičkárske, ale vedia byť aj najdobrotivejšími a milými manželkami. Pokojnou odvahou a hlbokým pocitom zodpovednosti držia pokope veľké rodiny.