Jdi na obsah Jdi na menu
 


Blíženci

30. 9. 2008

Ľudia narodení v znamení Blížencov sú pod dominujúcim vplyvom Merkúra. To spôsobuje, že v sebe spájajú svojím spôsobom dve povahy. Trpia duševnou rozpoltenosťou, ktorá im nedovoľuje dosiahnuť duševný pokoj. Chvíľu by vyskakovali od radosti a vzápätí upadnú do hlbokej depresie. Vrtkavosť a rozvláčnosť sú prekážkami, ktoré dokáže prekonať len veľké vypätie vôle. Tieto bariéry sú pôvodcom vnútorného pocitu nespokojnosti so sebou samým a s celým okolitým svetom. 
Blíženci majú v sebe dostatok húževnatosti, ale proti nej stojí ich vlastná nerozhodnosť. Keď sa im ju podarí prekonať, padne im do lona o to väčšia činorodosť a energia. Charakteristická je aj ich snaha vytvoriť si dve polia pôsobnosti, meniť cieľ, za ktorým sa vydávajú s neutíchajúcou vervou. Ich nepokojný duch im znemožňuje sústrediť sa na praktické stránky života. Neraz si niečo vymyslia, ale tým to pre nich končí, realizáciu prenechajú iným. Nebezpečné je, že ich slová sa rozchádzajú s činmi. 
Majú vysokú inteligenciu, ktorú neustále rozvíjajú v túžbe po poznaní. Ich duševný obzor je veľmi široký, preto im nepôsobí vidieť problémy a veci z najrôznejšich aspektov, čo ešte znásobuje ich schopnosť vciťovať sa do duší a záležitostí iných. Z toho ovšem vyplýva, že sú veľmi, možno až priveľmi všestranní, často na úkor dôkladného skúmania vecí. Na vine je ich bujná fantázia, ktorá dokáže premostiť najrôznejšie pojmy a predstavy a je pre nich sprostredkovateľom všetkého nového a rodiaceho sa, takže dokážu vopred vytušiť to, čo ešte len "visi vo vzduchu". Neomylná intuícia a skvelá pamäť im pomáhajú nepodľahnúť predsudkom. 
Väčšinou veľmi trpia pre svoju nervóznu povahu a často upadajú do stavu sebetrýzne a skľúčenosti. Môžu sa ich zmocňovať aj stavy úzkosti, ktoré korenia v ich senzitívnosti. Z toho vyplývajú záchvaty sebaklamu, ktoré Blížencov nalaďujú pesimisticky a mohli by podkopať ich zdravie. V niektorých prípadoch sú ľudia v znamení Blížencov takí citliví, že ich existenčný boj nemôže byť úspešný. Často nedotiahnu do konca to, čo začali. Ich vzťah k ľuďom je milý, úctivý a prispôsobivý, v podstate sú Blíženci živí, popudliví a tvrdohlaví. Málokedy zabudnú na urážky a neodpúšťajú, keď sa niekto postaví proti ich nápadom a plánom. Radi rozprávajú o svojich predsavzatiach a lichotí im, ak im druhí neprotirečia. Treba uznať, že ich nápady majú naozaj racionálny základ, ktorého hodnota je vysoko nadpriemerná, pretože ich myšlienkové bohatstvo a vynachádzavý duch dokáže vytvoriť niečo originálne, čo si zaslúži uznanie. Keby sa väčšmi skoncentrovali a zamerali na jeden konkrétny cieľ, mohli by to v živote ďaleko dotiahnuť. Ak sa im to podarí, zistia, ako sa ich postoj k životu a osudu prudko zmení. Takto si môžu nájsť vlastnú cestu k životu, ktorá im prinesie nielen materiálne, ale aj duševné uspokojenie a pocit šťastia. Majú na to všetky predpoklady; vedychtivosť, myšlienkové bohatstvo, húževnatosť (ak chcú). 
Majú radi zmenu a sú schopní okamžite sa prispôsobiť momentálnym požiadavkám. Majú zmysel pre detaily a čo sa týka duševnej činnosti, sú prispôsobiví, rozumoví, rýchli, senzitívni, ale aj ctižiadostiví. Majú však sklon k vrtkavosti a väčšiemu triešteniu síl, než je dobré. 
Vcelku sú príjemní, dobrácki, prispôsobiví a ústupčiví, priateľskí a ochotní; trochu nervózni, všetky ich pohyby prezrádzajú vnútorný nepokoj, málokedy dokážu pokojne sedieť alebo stáť, ich chôdza je rýchla, sú radoreční a ľahko sa nadchýnajú. Ich charakteristickou črtou je ochota pomôcť a zaoberať sa inými ľuďmi. Aj keď bývajú niekedy trochu podráždení, rýchlo sa zasa upokoja a keď ich pochytí záchvat zlosti, veľmi rýchlo ho oľutujú a snažia sa odčiniť príkoria, ktoré spôsobili iným. Napriek vrodenej nestálosti majú pevnú vôľu so sklonom ovládať druhých, ale bez povýšenosti a tyranstva. 
Jedinec v znamení Blížencov je zhovorčivý, zvedavý, vtipný a pohotový. Je majstrom v debatách, dokáže sa jeden deň vehementne zasadzovať o nejakú vec a na druhý deň ju inými argumentami presvedčivo vyvrátiť. Má vycibrené kombinačné schopnosti, dobrú pamäť a zmysel pre fakty; niekedy mu však chýba nadhľad, ich argumenty nie sú dostatočne hlboké a ich úsudok je povrchný. Na jednej strane sa prejavuje záujem o estetiku, stvárňovanie pocitov, jemnocitnosť a veselosť, na druhej strane nerozum, pokrytectvo, bezzásadovosť, preceňovanie svojich schopností, ľahkomyselnosť. 
Blíženci inklinujú k povolaniam, ktoré si vyžadujú obratnosť, pohotovosť, predvídavosť a triezvy úsudok. Osvedčia sa ako novinári, redaktori, rozhlasoví a televízni pracovníci. Môžu sa stať aj úspešnými reportérmi, fotografmi či spisovateľmi. Uprednostňujú však aj obchodné smery. 
Žena-Blíženec je veselá a vrtká, ľahkomyselná a bezstarostná. Vždy je naladená na žarty, oslavy a hlúposti. Ako sa vraví,"prebudila by aj mŕtvolu". Vyznačuje sa aj rýchlym chápaním. Je všestranná, pohotová a nemožno jej uprieť diplomaciu. Dokáže byť aj jemná, prítulná, na druhej strane zase zvedavá a bezcieľna. Avšak aj v pokročilejšom veku je ochotná vzdelávať sa. Jej nepokojný mozog sa neustále musí niečím zamestnávať. Preto ju nebaví práca v domácnosti, zato bojovať o prvenstvo v práci jej vyhovuje. Duševne táto žena nikdy nezostarne; je večne zaľúbená. Miluje lásku, pričom sex nehrá hlavnú úlohu; verí vo veľkú lásku. Niekedy má pocit, že si zvolila nesprávneho partnera, ale ten, ktorého by chcela, je väčšinou ženatý. 
Muž-Blíženec má okolo seba rád veľa ľudí. A pretože je výborným spoločníkom, stane sa miláčikom každej hostiteľky. Vyznačuje sa vycibreným dialektickým myslením, zmyslom pre štýl a logické dedukcie; je prispôsobivý a zbehlý v spoločenskom styku. 
Neustále získava nové dojmy. Jeho fantázia je bezhraničná. Chcel by vzlietnuť vysoko, čim vyššie. Pretože rýchlo chápe, chcel by robiť dve veci naraz. 
Blíženci majú sklon opúšťať svojich starých priateľov pre nových, ale nie z bezcitnosti; sú natoľko nestáli, že sú pre nich aktuálni len tí ľudia, ktorí ich momentálne zaujímajú. V manželstve je muž-Blíženec chápavý, nie je však vždy verný; má sklon k milostným aféram, ktoré spravidla nemajú dlhé trvanie. K svojej manželke sa nevracia s pocitom viny. Je realista a využíva každú možnosť, ktorá sa mu sama ponúkne. Pre všetko, čo robí, nájde odôvodnenie. Keď s ním nesúhlasia a neprikyvujú mu, nerozvážne sa zatne. Nedovolí, aby sa preňho manželstvo stalo väzením, no manželský vzťah, ktorý sa stal rutinou, dokáže znovu oživiť a urobiť ho príťažlivým.